Menu

Ambital-eco-Konzentrat balance
Pojemność: 1L

Zapewnia wysokiej jakości pielęgnację podłoża. Zachowuje własny połysk powierzchni.
Schnięcie filmu pielęgnacyjnego bez pozostawiania smug. Wyjątkowa odporność na obciążenia użytkowe, zabrudzenia i mycie, antypoślizgowy. Certyfikat wg DIN 18032. Parametr antypoślizgowości od 0,4 do 0,6 μ.Certyfikat Ekologicznego Oznakowania UE i Nordyckiego Oznakowania Ekologicznego (Nordic Swan).Nie wymaga oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP.

Obszar zastosowania
Do wodoodpornych, twardych i elastycznych wykładzin podłogowych, np. z PCW, linoleum, gumy, kamienia naturalnego i sztucznego. Także do stosowania na podłogach pokrytych powłoką. Produkt jest preferowany w obszarach o wysokich wymaganiach odnośnie bezpieczeństwa chodzenia i biegania, jak np. hale sportowe, domy spokojnej starości.
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. 1 doza = 25 ml.

Sposób użycia
Normalne zabrudzenia
Mycie bieżące (mycie powierzchni podłogowych):
25 ml na 8 L zimnej wody. Zużycie: 0,06 ml/m2.
Mycie bieżące (mycie maszynowe na mokro):
25 ml na 8 L zimnej wody. Zużycie: 0,25 ml/m2.
Do usuwania lekkich zabrudzeń wystarczy połowadozy.
Pielęgnacja początkowa:
25‒50 ml na 1 L zimnej wody.
Tkaninę mopa zanurzyć w roztworze roboczym, wycisnąć i umyć powierzchnię. Zużycie: 0,75 ml/m2.

Wskazówki
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! Prawidłowe dozowanie zmniejsza koszty i chroni środowisko. Tenzydy wyprodukowano na bazie surowców roślinnych. Materiał opakowaniowy nadaje się do recyklingu.

Polerowanie:
Poprzez sporadyczne polerowanie (około 1000 obr./min) komponenty pielęgnacyjne są zagęszczane, ślady chodzenia usuwane, a odporność powłoki zwiększa się.

Skład produktu (wg 648/2004/WE)
Niejonowy środek powierzchniowo czynny 5–15%, substancje pielęgnujące, środki rozpuszczalne w wodzie, środki konserwujące (Phenoxyethanol).
wartość pH (koncentratu) : ok. 7,5
wartość pH (roztworu roboczego): ok. 7,5

Pliki do pobrania